Control de tasques per Empreses, Autònoms i Botigues


MyProductium Tasks és la teva solució per a la gestió de tasques laborals, ampliant les funcionalitats de MyProductium. Ideal tant per a empreses, autònoms com botigues, aquesta eina integra el control de presència, la gestió d'absències i potents eines per a RRHH, afegint-hi la capacitat de crear i administrar tasques de manera eficient.

Creació o control de tasques

Software fitxar treballadors i tasques.

Creació

Permet crear de manera personalitzada les tasques a realitzar i assignar-les a un empleat.


Control d'hores

Controla les hores d’inici i final de cada tasca i la localització dels registres.


Informes

Controla les tasques realitzades i les hores dedicades a cadascuna d’elles a través de l’extracció d’informes que també et permeten filtrar per tipus de tasca.

Gestió RRHH

RRHH amb el sistema de control presencial.

Treballadors

Registra els treballadors de la teva empresa amb les seves dades personals, dades de contacte, i defineix el seu horari laboral detallat per a una gestió eficient.


Gestionar

Assignar treballadors a un usuari "CAP" perquè aquest pugui portar un control dels treballadors que té assignats.


Categories

La nostra aplicació innovadora no només facilita la gestió eficient dels treballadors, sinó que també ofereix una funcionalitat clau: la capacitat de classificar els empleats en diverses categories.

Configuració

Crea i controla les tasques.

Creació

Permet crear de manera personalitzada els tipus de tasques i assignar-les a diferents grups d'usuaris.


Característiques

Creació de tasques predeterminades a un grup de tasques.


Informes

Informe detallat dels tipus de tasques amb les subtasques assignades. Importació pdf amb codi QR per cadascuna d'aquestes.

Gestor documental

La teva empresa segura i protegida

Per pujar un document, l'empresa selecciona el tipus, assigna un treballador i introdueix el pin d'empresa. El treballador accedeix al document amb un pin personal.


Creació de tipus de documents

Es poden configurar diferents tipus de documents i a aquests assignar-lis una data d'expiració si escau.


Descarrega documents desde l'app

Amb l'aplicació móvil, el treballador pot visualitzar els seus documents i pot descarregar-los al seu dispositiu.

Els nostres clients:

Electracentelles
GARDEN_TONA
Ajuntament_de_Sant_Martí_de_Centelles
AretéSegonaMà
Conillas_Garden_Center
Fundació_Tallers
Autoescola_RACC_Vic
ateinsa
Consell_Comarcal_del_Bages
Festa_10